błona fotoreprodukcyjna
 
Encyklopedia PWN
błona fotoreprodukcyjna,
błona fot. stosowana w procesie fotoreprodukcji poligraficznej.
Zależnie od zastosowanej metody drukowania używa się błon o różnej kontrastowości; w metodach → wklęsłodruku i → światłodruku są stosowane błony fot. o kontrastowości normalnej; w innych metodach w celu ostrego odwzorowania rysunków tekstowo-kreskowych oraz przekształcenia obrazów wielotonalnych (o barwach od bieli do czerni przez odcienie szarości i wielobarwnych) na obrazy z ostrymi punktami rastrowymi (→ autotypia) wykorzystuje się błony o wysokiej kontrastowości. Błony fotoreprodukcyjne wysokokontrastowe dzielą się na błony do przyspieszonego wywoływania, błony infekcyjne oraz błony II i III generacji. Błony fotoreprodukcyjne do przyspieszonego wywoływania (ang. rapid access) są poddawane obróbce w wywoływaczach zawierających substancje hartujące żelatynę zawartą w warstwie światłoczułej, a tym samym zwiększające odporność warstwy na działanie wody w podwyższonej temperaturze; umożliwia to podniesienie temperatury wywoływania do 38–48°C i skrócenie czasu wywoływania z 3 min do 20–30 s; błony te nadają się do reprodukcji oryginałów kreskowo-tekstowych, natomiast nie stosuje się ich do otrzymywania obrazów rastrowych o wysokiej jakości. Błony fotoreprodukcyjne infekcyjne, zw. również błonami fotoreprodukcyjnymi typu lith (od ang. lithography), odznaczają się wysoką rozdzielczością i kontrastowością; wywołuje się je w specjalnych wywoływaczach; są wykorzystywane do otrzymywania rastrowych obrazów o tzw. jakości lith, tj. o wysokiej gęstości opt., kontrastowości, rozdzielczości i ostrości brzegowej punktów rastrowych; ich wadą jest mała tolerancja na błędy naświetlania i wywoływania oraz mała trwałość i stosunkowo niewielka wydajność wywoływacza. Błony fotoreprodukcyjne II generacji, zw. też błonami hybrydowymi, wywołuje się w specjalnych wywoływaczach, które oprócz zwykłych składników zawierają specjalne substancje umożliwiające uzyskanie obrazu rastrowego o jakości lith; ich wadą jest konieczność stosowania stosunkowo kosztownego i trudnego do regeneracji wywoływacza. Błony fotoreprodukcyjne III generacji dzięki specjalnym dodatkom do warstwy fot. umożliwiają uzyskanie obrazów rastrowych o jakości lith i można je wywołać w zwykłych, stosunkowo tanich wywoływaczach do przyspieszonego wywoływania, które można regenerować.
Herbert Czichon
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia