mieszane

Encyklopedia PWN

Wschodniogrenlandzki, Prąd, ang. East Greenland Current,
powierzchniowy zimny prąd w O. Arktycznym i O. Atlantyckim;
gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza;
chem. naturalne i syntetyczne związki chemiczne o właściwościach aromatyzujących dodawane do żywności w niewielkich ilościach w celu poprawy jej aromatu (aromatyzacja produktów spożywczych; aromaty);
zatężanie, zagęszczanie,
chem. proces stosowany w analizie chem. polegający na zwiększaniu stężenia oznaczanego składnika (analitu) w celu poprawienia warunków jego oznaczania;
zeskalanie, petryfikacja,
bud. sztuczne wzmacnianie, utwardzanie i uszczelnianie gruntu budowlanego, prowadzące do nadania mu cech wytrzymałościowych gruntu skalistego o małej wodoprzepuszczalności;
anat. silnie umięśniona część przewodu pokarmowego (pokarmowy układ) zwierząt między przełykiem a jelitem, gdzie zachodzi rozdrobnienie pokarmu i wstępny proces trawienia w środowisku kwaśnym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia