mieszane

Encyklopedia PWN

węgla disiarczek, siarczek węgla(IV), CS2,
związek węgla z siarką;
winylidenu chlorek, 1,1-dichloroeten, 1,1-dichloroetylen, H2C=CCl2,
związek organiczny z grupy fluorowcopochodnych;
Wittgenstein
[wı̣tgnsztain]
Ludwig Josef Johan Wymowa, ur. 26 IV 1889, Wiedeń, zm. 29 IV 1951, Cambridge,
filozof austriacki, jeden z najbardziej wpływowych filozofów XX w..
hydrol. woda świat. mórz i oceanów o jednolitej zawartości soli mineralnych: 55,2% chloru, 30,4% sodu, 7,7% jonu siarczanowego, 3,7% magnezu, 1,2% wapnia, 1,1% potasu i in., które określają jej zasolenie (ocean);
wodoru azydek, kwas azotowodorowy, HN3,
związek azotu z wodorem, ciecz;
związek wodoru z tlenem zawierający grupę nadtlenkową –O–O–;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia