mieszane

Encyklopedia PWN

tetrachlorometan, tetrachlorek węgla, tetra, freon 10, CCl4,
związek chem.;
tiazol, 1,3-tiazol, C3H3NS,
pięcioczłonowy związek heterocykliczny, którego pierścień zawiera 2 heteroatomy (atom azotu i atom siarki);
tiofen, C4H4S,
związek heterocykliczny o wzorze ;
tungowy olej, olej chiński, olej drzewny,
olej otrzymywany z orzeszków tungowca;
ruch powietrza, przy którym prędkość przepływu i ciśnienie, a często inne wielkości charakteryzujące stan atmosfery ziemskiej (np. temperatura, wilgotność), podlegają nieustannym fluktuacjom w czasie i przestrzeni; t. w a.z. występuje zarówno w skali tysięcy km (np. wiatry i ruchy pionowe uczestniczące w ogólnej cyrkulacji atmosfery) setek km (wiatry i cyrkulacje towarzyszące wyżom i niżom atmosferycznym), kilku lub kilkunastu km (przepływy związane np. z burzami), setek i dziesiątek m (porywy i podmuchy wiatru), pojedynczych metrów czy nawet centymetrów.
Twardowski Kazimierz Jerzy Adolf, ur. 20 X 1866, Wiedeń, zm. 11 II 1938, Lwów,
filozof, twórca szkoły lwowsko-warszawskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia