zeskalanie
 
Encyklopedia PWN
zeskalanie, petryfikacja,
bud. sztuczne wzmacnianie, utwardzanie i uszczelnianie gruntu budowlanego, prowadzące do nadania mu cech wytrzymałościowych gruntu skalistego o małej wodoprzepuszczalności;
prowadzone różnymi sposobami: metodą chem. za pomocą środków zeskalających (np. zaczynu cementowego — cementacja, wapna — wapniowanie, roztworów szkła wodnego i chlorku wapnia — silikatyzacja), metodą mieszania mech., metodą zastrzyków (iniekcja), termiczną (zamrażanie gruntu, spiekanie), metodą elektr. (elektropetryfikacja, zw. też elektroiniekcją, cebertyzacją; pionierskie prace z tego zakresu prowadził R.A. Cebertowicz).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia