zatężanie
 
Encyklopedia PWN
zatężanie, zagęszczanie,
chem. proces stosowany w analizie chem. polegający na zwiększaniu stężenia oznaczanego składnika (analitu) w celu poprawienia warunków jego oznaczania;
z. może polegać na odparowaniu części rozpuszczalnika, ekstrakcji analitu za pomocą małej objętości rozpuszczalnika nie mieszającego się z dotychczasowym, zatrzymaniu analitu na sorbencie i wymyciu go mniejszą objętością roztworu, elektrolitycznym wydzieleniu i następczym rozpuszczeniu do mniejszej objętości; z. często łączy się z procesem oddzielania składników przeszkadzających w analizie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia