matematyczne

Encyklopedia PWN

mat. uporządkowane n liczb opisujące położenie punktu w n-wymiarowej przestrzeni (układ współrzędnych).
Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna (WN PWN),
wydawnictwo założone 1951 w Warszawie pod nazwą Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN, od 1991 pod obecną nazwą);
Zawadzki Władysław Marian, ur. 8 IX 1885, Wilno, zm. 8 III 1939, Warszawa,
ekonomista, przedstawiciel lozańskiej szkoły w ekonomii;
mat. wielkość liczbowa, której wartości są uzyskiwane w wyniku doświadczenia losowego;
zoometria
[gr.],
nauka zajmująca się analizą budowy i proporcji ciała zwierząt na podstawie wyników jego pomiarów, oprac. metodami statystyki matematycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia