Wydawnictwo Naukowe PWN
 
Encyklopedia PWN
Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna (WN PWN),
wydawnictwo założone 1951 w Warszawie pod nazwą Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN, od 1991 pod obecną nazwą);
największe polskie wydawnictwo naukowe o profilu uniwersalnym; do połowy lat 90. jedyny w powojennej Polsce wydawca encyklopedii uniwersalnych, a od 1962 także normatywnych słowników języka polskiego; pod kierunkiem A. Bromberga (dyrektor naczelny 1953–65) i L. Marszałka (kierującego zespołem encyklopedii 1956–69) stworzono edytorski warsztat encyklopedyczny; ukazały się m.in.: 13-tomowa Wielka encyklopedia powszechna PWN (1962–70), 4-tomowa Encyklopedia powszechna PWN (3 wydania 1973–87), jednotomowa Encyklopedia popularna PWN (26 wydań 1980–96), 11-tomowy Słownik języka polskiego pod redakcją W. Doroszewskiego (1958–69), 3-tomowy Słownik języka polskiego (9 wydań 1974–95), Słownik wyrazów obcych PWN (27 wydań do 1995); publikuje też encyklopedie tematyczne (zdrowia, fizyki, chemii, muzyki, prawa, świata antycznego, literatury polskiej i wiele innych), podręczniki, skrypty, materiały pomocnicze dla studentów i uczniów szkół średnich, do nauki języków obcych, literaturę naukową, popularnonaukową, syntezy, monografie, dzieła zbiorowe, edycje źródłowe (m.in. Dzieła wszystkie M. Kopernika, t. 1–3 1972–92, Roczniki... J. Długosza, księgi 1–11 1961–85; także w wersjach łacińskich), varsaviana; kilkadziesiąt serii, m.in. «Biblioteka Klasyków Filozofii», «Biblioteka Socjologiczna», «Biblioteka Klasyków Psychologii», «Biblioteka Psychologii Współczesnej», «Ekonomia XX Wieku», «Logos», «Biblioteka Matematyczna», «Współczesna Biblioteka Naukowa Omega», «Biblioteka „Problemów”», «Biblioteka Informatyki»; wydaje też książki i czasopisma naukowe w językach obcych (głównie angielskim), prace instytucji naukowych (m.in. PAN, towarzystw naukowych, szkół wyższych); 1994–2000 z niemieckim wydawnictwem Springer Verlag G.m.B.H. utworzono autonomiczne Wydawnictwo Springer PWN (literatura medyczna), 1995–2001 z brytyjskim wydawnictwem Butterworths — Wydawnictwa Prawnicze PWN; od 1997 spółka akcyjna; tworzy grupę wydawniczą, w której skład wchodzą m.in.: Wydawnictwa Szkolne PWN, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, pwn.pl (do 2000 Vulcan Media), Ogólnopolski System Dystrybucji „Azymut”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia