Zawadzki Władysław Marian
 
Encyklopedia PWN
1919–31 profesor Uniwersytetu w Wilnie, od 1936 SGH; 1932–35 minister skarbu; współzałożyciel 1930 The Econometric Society; zwolennik matematycznej szkoły w ekonomii; dążył do urealnienia analiz ekonomicznych przez wprowadzenie skonkretyzowanych założeń dotyczących środowiska (socjoekonomicznego, prawnego i technicznego), w którym rozgrywają się procesy ekonomiczne; w polityce gospodarczej zwolennik liberalizmu; uznawał prymat spraw finansowych nad ogólnogospodarczymi; w okresie kryzysu gospodarczego 1929–33 dbał o równowagę budżetową i stabilność waluty, ograniczając konsumpcję i prowadząc politykę deflacyjną; główne prace: Zastosowanie matematyki do ekonomii politycznej (1914), Teoria produkcji. Próba zbadania społecznych warunków produkcji (wydanie francuskie 1927).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia