matematyczne

Encyklopedia PWN

znaki i oznaczenia (symbole) służące do zapisywania pojęć mat.
centrum badawcze, zał. 1972 w Warszawie na mocy decyzji akademii nauk: Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR;
towarzystwo nauk., zał. 1919 (do 1920 pod nazwą Tow. Mat. w Krakowie), z siedzibą w Warszawie (do 1936 w Krakowie);
metody umożliwiające rozwiązywanie problemów optymalizacji, tzn. poszukiwania najlepszych (ze względu na określone wcześniej kryterium oceny) rozwiązań.
układ mech. w postaci punktu materialnego zawieszonego na nieważkiej i nierozciągliwej nici, której drugi koniec jest unieruchomiony;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia