Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha,
centrum badawcze, zał. 1972 w Warszawie na mocy decyzji akademii nauk: Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR;
od 1993 współdziała z Eur. Tow. Matematycznym; jego zadaniem jest m.in.: ożywienie badań mat., intensyfikacja kształcenia kadr, a także zacieśnienie międzynar. współpracy matematyków — organizuje mat. konferencje nauk. i wyd. serię «Banach Center Publications».
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia