matematyczne

Encyklopedia PWN

dziedzina kartografii zajmująca się teorią odwzorowań kartograficznych, tj. odtwarzania na płaszczyźnie powierzchni kuli ziemskiej w celu sporządzania map.
urządzenia mech., elektromech. lub elektroniczne służące do wykonywania obliczeń mat. lub do automatycznego przetwarzania innej informacji;
Międzynarodowa Unia Matematyczna, ang. International Mathematical Union (IMU),
organizacja nauk., działająca 1919–36, reaktywowana 1951, z siedzibą w Nowym Jorku;
grupa matematyków związana w okresie 20-lecia międzywojennego z Uniwersytetu Warszawskiego: W. Sierpiński, S. Mazurkiewicz, Z. Janiszewski, K. Kuratowski, B. Knaster, K. Borsuk, S. Eilenberg i in.;
Banach Stefan, ur. 30 III 1892, Kraków, zm. 31 VIII 1945, Lwów,
matematyk polski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia