Międzynarodowa Unia Matematyczna
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Unia Matematyczna, ang. International Mathematical Union (IMU),
organizacja nauk., działająca 1919–36, reaktywowana 1951, z siedzibą w Nowym Jorku;
rozwija działalność gł. w celu współpracy przy organizowaniu kongresów międzynar. i przyznawaniu międzynar. wyróżnień (medal Fieldsa), a także organizowaniu ważniejszych sympozjów specjalistycznych, sprowadzaniu wybitnych wykładowców do różnych krajów; władzę IMU stanowi Kom. Wykonawczy wybierany co 4 lata przez Zgromadzenie Ogólne; IMU zrzesza przedstawicielstwa ponad 80 krajów — są to akademie i towarzystwa nauk., placówki badawcze, agencje rządowe i in.; Polskę reprezentuje Pol. Kom. Nar.; działa w 3 komisjach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia