matematyczne

Encyklopedia PWN

dział matematyki, którego przedmiotem badań, opartych na pojęciu granicy, są funkcje i ich uogólnienia.
przybliżony (wyidealizowany) opis jakiejś klasy zjawisk wyrażony przy użyciu aparatu matematycznego; również interpretacja jakiegoś pojęcia lub teorii matematycznej.
gałąź nauki wyodrębniona z fizyki teoret. i matematyki, zajmująca się analizowaniem teorii fiz. z punktu widzenia ich struktury mat. oraz rozwijaniem teorii mat. na potrzeby fizyki.
dział rachunku prawdopodobieństwa poświęcony metodom zbierania danych i wyciągania z nich wniosków, gdy wiedza a priori o badanym problemie jest sformułowana w postaci pewnych modeli probabilistycznych, odpowiednich dla opisu zjawisk losowych.
grupa matematyków związana w okresie II RP z Uniwersytetem Lwowskim: S. Banach, H. Steinhaus, S. Mazur, W. Orlicz, S. Kaczmarz, J. Schauder, M. Kac i in.;
mat. idealizacja zachowania się kuli bilardowej (bili) na prostokątnym stole (bilard).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia