fizyka matematyczna
 
Encyklopedia PWN
fizyka matematyczna,
gałąź nauki wyodrębniona z fizyki teoret. i matematyki, zajmująca się analizowaniem teorii fiz. z punktu widzenia ich struktury mat. oraz rozwijaniem teorii mat. na potrzeby fizyki.
Tradycyjnie fizyką matematyczną nazywano metody rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych elektrodynamiki (równania eliptyczne w zagadnieniach stat., jak teoria potencjału, równania hiperboliczne w zagadnieniach dynamicznych, jak problem promieniowania anten), teorii przewodnictwa cieplnego (równania paraboliczne) czy równań mechaniki ośr. ciągłych (mechaniki płynów, teorii sprężystości).
Obecnie fizyka matematyczna obejmuje liczne zagadnienia analizy funkcjonalnej, teorii miary i geometrii różniczkowej (stosowane w klas. i kwantowej teorii pola), teorię układów dynamicznych (np. teoria chaosu stosowana do opisu układów złożonych), teorię grup i ich reprezentacji (związane z badaniem symetrii układów fiz.) i in.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia