matematyczne znaki
 
Encyklopedia PWN
matematyczne znaki,
znaki i oznaczenia (symbole) służące do zapisywania pojęć mat.
ułatwiają zapisywanie rozważanych obiektów i operacji mat.; rozmaite znaki matematyczne były wprowadzane stopniowo wraz z rozwojem matematyki i są wprowadzane nadal; nie udało się jednak dotąd wprowadzić zunifikowanych znaków matematycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia