matematyczne

Encyklopedia PWN

Ulam Stanisław Marcin, ur. 13 IV 1909, Lwów, zm. 13 V 1984, Santa Fe,
brat Adama Brunona, matematyk.
Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Humboldt Universität zu Berlin Wymowa,
wyższa uczelnia, utworzona 1809 z inicjatywy i wg koncepcji W. von Humboldta;
wyższa uczelnia, utworzona 1661 pod nazwą Akademia Lwowska z kolegium jezuickiego (założonego 1608) na mocy aktu fundacyjnego Jana II Kazimierza;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
wartość oczekiwana, wartość średnia, wartość przeciętna, nadzieja matematyczna, pierwszy moment, esperancja,
pojęcie z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, najważniejsza charakterystyka liczbowa zmiennej losowej; oznaczana zwykle symbolem EX.
widmo sygnału, widmo przebiegu wielkości,
rozkład wartości określonej wielkości fizycznej charakteryzującej sygnał w zależności od jego częstotliwości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia