Uniwersytet Lwowski
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet Lwowski,
wyższa uczelnia, utworzona 1661 pod nazwą Akademia Lwowska z kolegium jezuickiego (założonego 1608) na mocy aktu fundacyjnego Jana II Kazimierza;
1758 potwierdzenie aktu przez Augusta III i uznanie uczelni jako 2-wydziałowej (teologia i filozofia), bez prawa nadawania stopni nauk.; profesorami byli m.in.: T. Krusiński, K. Niesiecki, G. Piramowicz; 1773 (po kasacie zakonu jezuitów) przekształcony w szkołę średnią; 1776 otwarto w jej miejsce Collegium Theresianum, zw. Akad. Stanową; 1784–1804 Uniwersytet Lwowski wznowiony przez ces. Józefa II z językiem wykładowym niem. (zamiast łaciny) jako uniw. 4-wydziałowy; ponownie otwarty 1817, od 1871 z językiem wykładowym pol. lub ukr. (do wyboru) stał się ważnym ośr. nauki (m.in. w filozofii lwowsko-warszawska szkoła oraz w naukach mat.-przyr. polska szkoła matematyczna); profesorami byli m.in.: Sz. Askenazy, D. Balzer, J. Bołoz Antoniewicz, A. Kalina, J. Kasprowicz, K. Liske, F. Papée, T. Wojciechowski, K. Twardowski; 1918–39 działał pod nazwą Uniw. Jana Kazimierza; początkowo 4-wydziałowy, po reorganizacji wydziału filoz. 1924 miał 5 wydziałów: teol., lekarski, prawa, mat.-przyr., humanist.; do grona profesorów należeli m.in.: K. Ajdukiewicz, H. Arctowski, S. Banach, F. Bujak, L. Chwistek, J. Czekanowski, B. Dybowski, M. Gębarowicz, W.A. Gluziński, R. Ingarden, W. Kętrzyński, J. Kleiner, J. Kuryłowicz, S. Łempicki, S. Mazur, J. Nusbaum-Hilarowicz, E. Romer, L. Rydygier, Z. Smogorzewski, M. Smoluchowski, H. Steinhaus, W. Taszycki, K. Twardowski, T. Wojciechowski; 1939–41 (po włączeniu Lwowa do Ukr. SRR) przekształcony w Państw. Uniw. Ukr. im. Iwana Franki; 1941–44 (okupacja niem.) zamknięty, prowadził tajne nauczanie; 1945–46, w związku z ustanowieniem nowych granic państw., pracujący tam uczeni pol. zostali przeniesieni na uczelnie pozostające w granicach Polski, najliczniej na Uniwersytet Wrocławski, nawiązujący do tradycji Uniwersytetu Lwowskiego. Działający obecnie uniw. we Lwowie nosi nazwę Państw. Uniw. im. Iwana Franki; zatrudnia 1200 nauczycieli akademickich, kształci 22 tys. studentów.
Bibliografia
F. JAWORSKI Uniwersytet Lwowski. Wspomnienia jubileuszowe, Lwów 1912.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia