Ukraina. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Ukraina. Nauka.
Po rozpadzie ZSRR (1991) Ukraina przejęła system organizacji nauki i sposób zarządzania nauką po Ukr. SRR. Państwowym organem do kierowania nauką jest Kom. ds. Nauki i Techniki przy Gabinecie Ministrów; najwyższą instytucją nauk., a zarazem gł. ośr. badań nauk. na Ukrainie jest Akad. Nauk Ukrainy (zał. 1919, obecny status od 1991); bezpośrednio podlega jej ok. 100 instytutów i centrów nauk., a ok. 100 instytutów resortowych jest podporządkowanych poszczególnym ministerstwom; Nar. Akad. Nauk Ukrainy sprawuje kontrolę przez rady nauk. i komisje; prowadzi przede wszystkim badania podstawowe i stosowane. Problemami związanymi z praktycznym wykorzystaniem nauki i techniki zajmują się resortowe placówki badawcze (ponad 200), podporządkowane ministerstwom oraz działające przy wielkich przedsiębiorstwach produkcyjnych, a także znaczna część placówek badawczych politechnik i wyższych szkół zawodowych. Na Ukrainie działa: m.in. 11 uniw., z których najstarszymi i największymi są: we Lwowie (zał. 1661, Uniwersytet Lwowski), w Charkowie (zał. 1805), Kijowie (zał. 1834), Odessie (zał. 1865) i Czerniowcach (zał. 1875).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia