Ukraina. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Ukraina. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1996 (zmodyfikowana 2004) Ukraina jest republiką. Na czele państwa stoi prezydent, wybierany w głosowaniu powszechnym na kadencję 5-letnią. Najwyższy organ władzy ustawodawczej stanowi 1-izbowy parlament — Rada Najwyższa (Werchowna Rada), w skład której wchodzi 450 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych na 4 lata. Organem władzy wykonawczej jest rząd (Gabinet Ministrów), na którego czele stoi premier, powoływany przez prezydenta po uzgodnieniu z Radą Najwyższą. Władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia