Ukraina. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Ukraina. Ludność.
Ukraińcy stanowią 77,8% ogółu ludności (wg spisu 2001), Rosjanie — 17,2% (największe skupiska na Zaporożu, Krymie i w obwodzie odeskim), Tatarzy — 0,7% (Tatarzy krymscy — 0,5%), Białorusini — 0,6%, Mołdawianie — 0,5%, Bułgarzy — 0,4%, Polacy — 0,3%; ponadto gł. Węgrzy, Rumuni, Żydzi, Ormianie, Grecy, Cyganie, Azerbejdżanie; poza granicami kraju mieszka ok. 11 mln Ukraińców, z tego 7 mln w państwach WNP, a pozostali w krajach zachodnich (w Polsce 300 tys.). Większość wierzących to prawosławni; dość liczną grupę (ok. 5 mln osób) stanowią wyznawcy Ukr. Kościoła Katol. (Unici); mniej liczne są grupy wyznawców kościoła rzymsko-katol., a także protestantów, muzułmanów i wyznawców kultów wschodnich; ukr. Kościół prawosł. pozostaje pod jurysdykcją patriarchy moskiewskiego, istnieje też ukr. Kościół prawosł. autokefaliczny. W 1980–89 średnie roczne tempo wzrostu liczby ludności wynosiło 0,4%, 1990 — 0,1%; przyrost naturalny od 1991 ujemny, jeden z najniższych w Europie; w 2006 –5,6‰ (1970 wynosił 6,4‰); migracje między państwami WNP są bez mała zbilansowane, z niewielką przewagą wyjazdów; natomiast bilans migracji do odległych państw jest ujemny — ponad 44 tys. osób; w wieku poniżej 15 lat 14,1% populacji, ponad 64 lata — 16,6% (2006); przeciętne trwanie życia dla mężczyzn 65 lat, kobiet — 76 lat; wśród ludności przeważają kobiety, które od 10 lat stanowią prawie 54% populacji. Gęstość zaludnienia 79 osób na km2 (2004); najgęściej są zaludnione obwody: doniecki (187 osób na km2), lwow., dniepropetrowski, czerniowiecki, ługański i charkowski (powyżej 100 osób na km2), najsłabiej Polesie, obszar Karpat oraz obwody czernihowski i chersoński (poniżej 50 osób na km2). Ludność miejska 68% (2005); gł. m. poza stolicą (powyżej 0,5 mln mieszk.): Charków, Dniepropetrowsk, Donieck, Odessa, Zaporoże, Lwów, Krzywy Róg, Mariupol, Mikołajów, Ługańsk; po II wojnie świat. powstały liczne nowe miasta (m.in. Siewierodonieck, Nowa Kachowka, Nowowołyńsk, Watutine, Nowy Rozdół); w rolnictwie pracuje 17,25 czynnych zawodowo, w przemyśle 24,4%, pozostali w usługach (2003); oficjalna stopa bezrobocia 3,1% (2005), wg międzynar. szacunków — ok. 10%.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia