Ukraina. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Ukraina. Polityka społeczna.
Ukraińska polityka społ. po zmianie systemu polit. jest w trakcie przekształceń; obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Od 1991 działają 3 pozabudżetowe fundusze: Fundusz Emerytalny, Fundusz Ubezpieczeń Społ. i Fundusz Zatrudnienia, które wypełniają większość zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego; inne działania w tej dziedzinie, takie jak: pomoc rodzinie, rekompensaty związane z podwyżkami cen itp., są finansowane bezpośrednio z budżetu państwa; uprawnienia emerytalne przysługują kobietom z chwilą ukończenia 55 lat, mężczyznom — 60 lat; 1997 rozpoczęła się reforma systemu emerytalno-rentowego. Nakłady na bezpieczeństwo socjalne 2001 wynosiły 36,8% wydatków budżetu państwa. Opieka zdrowotna. Dominuje państw. system opieki zdrowotnej; 1998 na 10 tys. mieszk. przypadało 30 lekarzy i 90 łóżka szpitalne. Nakłady na ochronę zdrowia 2001 wynosiły 8% wydatków budżetu państwa. Polityka oświatowa. System oświat. do końca lat 80. był zintegrowany z systemem obowiązującym w ZSRR; 1990 język ukr. stał się językiem urzędowym i wykładowym; zaczęto również wprowadzać zmiany, polegające na rozszerzeniu programu nauczania języka ukr. i historii Ukrainy. W 1990–91 rozpoczęły działalność szkoły prywatne i wyznaniowe. Na oświatę przeznacza się rocznie 6,4% PKB (2003).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia