matematyczne

Encyklopedia PWN

Sadowski Wiesław, ur. 2 I 1922, Warszawa, zm. 7 VIII 2010, tamże,
ekonomista i statystyk;
Schauder Juliusz Paweł, ur. 21 lub 25 IX 1899, Lwów, zm. IX 1943, tamże,
matematyk; jeden z czołowych przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej;
Smoluchowski Marian, ur. 28 V 1872, Vorderbrühl k. Wiednia, zm. 5 IX 1917, Kraków,
polski fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych w historii nauki polskiej.
Stokes
[stəuks]
Sir George Gabriel, ur. 13 VIII 1819, Skreen (hrab. Sligo, Irlandia), zm. 1 II 1903, Cambridge,
bryt. fizyk i matematyk;
mat. jedno z najważniejszych pojęć analizy matematycznej, pozwalające w pewnych sytuacjach nadać ścisły sens dodawaniu nieskończonej liczby składników;
termin, którego treść ulegała wielowiekowej ewolucji: w starożytnej Grecji określano nim rozmowy myślicieli z uczniami na dowolne tematy, a także miejsce nauczania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia