kulturowa

Encyklopedia PWN

bohater kulturowy, heros kulturowy,
w mitach, eposie i folklorze postać nauczyciela kultury, twórcy i obrońcy jej porządku, niekiedy w postaci kobiecej.
wytwory kultury minionych epok, obecne nadal w systemie kulturowym i pełniące często odmienne funkcje niż w przeszłości;
dyrektywa metodologiczna powstała na gruncie antropologii kulturowej, postulująca obiektywizm i antydeterminizm w badaniach zjawisk kulturowych, wypływająca z założenia o niepowtarzalności kultur;
termin używany przez P. Bourdieu w ramach koncepcji socjologii kultury;
zespół powtarzalnych i względnie trwałych sposobów myślenia i zachowania się ludzi należących do tej samej kultury;
archeol. kompleks grup i kultur rozwijających się nad dolną i środkową Łabą w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia