kulturowa

Encyklopedia PWN

archeol. grupa kulturowa późnego okresu wpływów rzym. i wczesnego okresu wędrówek ludów (koniec II–pocz. VI w.), występująca na obszarach Pomorza Zachodniego i Pomorza Środkowego;
archeol. jednostka kulturowa późnego okresu wędrówek ludów (2. poł. V w.–pocz. VII w.), obejmująca Wysoczyznę Elbląską, dorzecze dolnej Wisły i Pasłęki;
archeol. grupa kulturowa na pograniczu kultury wielbarskiej i nadłabskiego kręgu kulturowego, zajmowała obszary wybrzeża Morza Bałtyckiego po obu stronach Zalewu Szczecińskiego i wyspę Rugię, datowana na wczesny okres rzym. (I–II w.);
archeol. grupa kulturowa występująca w I i II w. n.e. na na ziemi lubuskiej;
archeol. jednostka kulturowa późnego okresu wędrówek ludów (2. poł. V–VII w.), z centrum nad górną Łyną;
płeć kulturowa, płeć społeczna, ang. gender,
identyfikacja jednostki z rolą płci wynikająca z uwarunkowań kulturowych i społecznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia