płeć kulturowa
 
Encyklopedia PWN
płeć kulturowa, płeć społeczna, ang. gender,
identyfikacja jednostki z rolą płci wynikająca z uwarunkowań kulturowych i społecznych;
płeć kulturowa ma charakter wyuczony; powstaje we wczesnym okresie socjalizacji (3.–6. rok życia), w czasie którego następuje uwewnętrznienie norm związanych z rolami płciowymi; jest przedmiotem interdyscyplinarnych studiów (gender studies).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia