nadłabski krąg kulturowy
 
Encyklopedia PWN
nadłabski krąg kulturowy,
archeol. kompleks grup i kultur rozwijających się nad dolną i środkową Łabą w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów;
jednorodność zabytków (szerokootworowe wazy, ornamentyka meandrowa wykonana kółkiem zębatym) i obrządku pogrzebowego (ciałopalenie, groby popielnicowe, nieliczna broń związana z wpływami przeworskiej kultury); w Turyngii i Saksonii koncentracja tzw. grobów książęcych wyposażonych w importy rzymskie (aureusy) i lokalne ozdoby z metali szlachetnych; elity n.k.k. utrzymywały ścisłe kontakty polit. z cesarstwem rzymskim; poszczególne grupy i kultury nadłabskiego kręgu kulturowego łączy się z plemionami germańskich Swewów — Hermundurami, Semnonami, Longobardami, Turyngami itp.; zanik nadłabskiego kręgu kulturowego został spowodowany migracjami w okresie wędrówek ludów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia