olsztyńska grupa kulturowa
 
Encyklopedia PWN
olsztyńska grupa kulturowa,
archeol. jednostka kulturowa późnego okresu wędrówek ludów (2. poł. V–VII w.), z centrum nad górną Łyną;
zaliczna do zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego; groby ciałopalne popielnicowe (charakterystyczne popielnice okienkowe) i jamowe, wyposażone tylko w części stroju; istotne importowane wyznaczniki stroju germańskiego (zapinki palczaste i płytkowe, sprzączki), częste zwłaszcza w początkowych stadiach rozwojowych grupy; spotyka się też miejscowe zapinki szczeblowe i kuszowate; dość liczne szkieletowe pochówki końskie; ludność o.g.k. wiąże się z grupą ludności bałtyjskiej, która powróciła w rodzinne strony po latach przebywania nad dolnym Dunajem, w ramach wieloetnicznej federacji plemion, zdominowanej przez germańskich Wizygotów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia