kulturowa

Encyklopedia PWN

archeol. jedna z 3 epok, na które 1836 Ch.J. Thomsen podzielił pradzieje, następująca po epoce brązu;
Żółkiewski Stefan, ur. 9 XII 1911, Warszawa, zm. 4 I 1991, tamże,
krytyk, teoretyk i historyk literatury, publicysta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia