kulturowa

Encyklopedia PWN

zorganizowane struktury życia wspólnotowego oparte na przepisach rel., skupiające jednostki pragnące realizować wzory życia rel. zgodnie z obowiązującą w danym z. regułą (konstytucją);
lud indiański w Meksyku, zamieszkujący środkową i wschodnią część stanu Oaxaca;
zaścianek, okolica,
w dawnej Polsce wieś zamieszkana przez ubogą, pozbawioną poddanych szlachtę, zwaną zaściankową, zagrodową lub okoliczną;
proces społ.-kulturowy, → sekularyzacja.
Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce (ZPRK), ang. Polish Roman Catholic Union of America,
najstarsza, druga co do wielkości, ubezpieczeniowa i kult.-oświat. organizacja Polonii w USA, zał. 1874, z siedzibą w Chicago;
archeol. jedna z 3 epok, na które 1836 Ch.J. Thomsen podzielił pradzieje, następująca po epoce brązu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia