relatywizm kulturowy
 
Encyklopedia PWN
relatywizm kulturowy,
dyrektywa metodologiczna powstała na gruncie antropologii kulturowej, postulująca obiektywizm i antydeterminizm w badaniach zjawisk kulturowych, wypływająca z założenia o niepowtarzalności kultur;
relatywizm kulturowy w skrajnej postaci zabrania wszelkiego wartościowania zjawisk kulturowych oraz usprawiedliwiania ingerencji w kultury obce, pogląd ten reprezentowali m.in. F. Boas, R.F. Benedict, M.J. Herskovits; w wersji umiarkowanej postuluje umiarkowane wartościowanie faktów kulturowych, z punktu widzenia kultury reprezentowanej przez badacza, oraz ostrożność przy porównywaniu różnych kultur.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia