wzór kulturowy
 
Encyklopedia PWN
wzór kulturowy,
zespół powtarzalnych i względnie trwałych sposobów myślenia i zachowania się ludzi należących do tej samej kultury;
istnienie kultury zależy w znacznej mierze od tego, czy jest zdolna do wytwarzania i utrwalania wzoru kulturowego; pojęcie wzoru kulturowego nie jest jednoznaczne, może oznaczać albo świadomie uznawane normy, których przestrzegania się wymaga, choć odstępstwa niekoniecznie pociągają za sobą poważniejsze konsekwencje, albo faktycznie stosowane reguły myślenia i postępowania, których ludzie mogą sobie w ogóle nie uświadamiać, gdyż powodowanie się nimi jest dla nich czymś naturalnym, a odstępstwa są nie do pomyślenia. Z tego powodu wyróżnia się wzory kulturowe jawne i ukryte, przy czym o tożsamości i trwałości kultury decydują zwłaszcza te drugie. Ponadto mówi się także o wzorcach kultury, mając na myśli jej całościową konfigurację (zasadę, styl) decydującą o odrębności od innych kultur.
Bibliografia
R. BENEDICT Wzory kultury, Warszawa 1966.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia