kapitał kulturowy
 
Encyklopedia PWN
kapitał kulturowy,
termin używany przez P. Bourdieu w ramach koncepcji socjologii kultury;
k.k. to całość kompetencji kulturowych osoby lub grupy, które mogą być przekazywane w ramach procesu społ. dystrybucji; o tym, czy jakaś kompetencja kulturowa stanowi k.k., oprócz samej możliwości jej przekazywania, decyduje stopień uznania jej prawomocności przez otoczenie społ.; np. w sferze sztuki Bourdieu używał pojęcia gustu uprawnionego, który stanowił wzorzec do oceny, czy gust estetyczny danej osoby stanowi, i w jakiej mierze, k.k.; wartość i znaczenie danej formy k.k. zależą także od tego, czy jednostka nim dysponująca funkcjonuje w obszarze społ., który jest w stanie docenić wartość tego kapitału (Bourdieu mówi o polach symbol.), np. k.k. wielbiciela literatury będzie doceniony tylko wśród ludzi ceniących literaturę; samego Bourdieu interesowały przede wszystkim międzypokoleniowe procesy dystrybucji k.k. w ramach szkoły lub rodziny; starał się badać związki i zależności między procesami międzygeneracyjnego przekazywania k.k. i kapitału ekonomicznego.
Bibliografia
P. Bourdieu, J.-C. Passeron Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia