przeżytki kulturowe
 
Encyklopedia PWN
przeżytki kulturowe, relikty,
wytwory kultury minionych epok, obecne nadal w systemie kulturowym i pełniące często odmienne funkcje niż w przeszłości;
mogą być nimi przedmioty materialne (np. narzędzie pracy, strój), formy stosunków społ. (np. zadruga, plemię), dzieła sztuki (np. pieśń, taniec). O przeżywaniu się jakiegoś wytworu kulturowego decyduje jego zbędność w danym społeczeństwie i zastępowanie go przez inny wytwór. Teorię przeżytków kulturowych rozwinął i podkreślił jej znaczenie dla badań hist. i etnologicznych E.B. Tylor, który jednak badał jedynie pierwotne funkcje wytworów kulturowych; na zmienność funkcji wytworów kulturowych i dostosowywanie ich do nowych potrzeb społ. zwrócił uwagę dopiero B. Malinowski, a następnie K. Dobrowolski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia