kruszcowy

Encyklopedia PWN

ekon. jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, która wyłoniła się w rezultacie rozwoju społecznego podziału pracy oraz odejścia od gospodarki naturalnej i barteru.
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
minerał
[łac.],
pierwiastek chemiczny lub związek chemiczny powstały w przyrodzie w wyniku naturalnych procesów geologicznych lub kosmologicznych, o określonym składzie chemicznym i właściwościach chemicznych i fizycznych oraz strukturze krystalicznej.
historyczny, gospodarczy, społeczny i kulturowy proces, który stał się podstawą ukształtowania się kapitalistycznego systemu produkcji.
Alej, Alẹj,
rzeka w azjatyckiej części Rosji (Kraj Ałtajski), lewy dopływ Obu;
Alpy Eisenerckie
[a. aiznerskie],
Eisenerzer Alpen, Alpy Kruszcowe,
grupa górska w Alpach Wschodnich w Austrii, między dolinami Anizy, Mury i jej dopływu Liesing
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia