kruszcowy

Encyklopedia PWN

pirargiryt
[gr. pýr ‘ogień’, árgyros ‘srebro’],
minerał, siarczek srebra i antymonu Ag3SbS3;
prustyt, proustyt,
minerał, siarczek srebra i arsenu Ag3AsS3;
minerał, arsenek niklu NiAs2;
miasto w województwie śląskim, pow. grodzki, na Wyż. Katowickiej, nad Kłodnicą i jej dopływami — Kochłówką i Bytomką oraz źródłowym odcinkiem Rawy (dorzecze Wisły), w centrum GOP.
Rudawy, Góry Kruszcowe, czes. Krušné hory Wymowa, niem. Erzgebirge Wymowa,
średnie góry na granicy Czech i Niemiec, północno-zachodnie ograniczenie Masywu Czeskiego, między Smreczanami na zachodzie a Górami Połabskimi na wschodzie;
minerał, występujące w przyrodzie skupienia srebra;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia