kruszcowy

Encyklopedia PWN

pierwotnie taki pieniądz, w którym zawartość kruszcu w monetach odpowiadała ich nominalnej wartości, a od XVIII–XIX w. system, w którym będące w obiegu banknoty były na żądanie wymienialne na kruszec przez instytucję emisyjną.
góry na granicy Niemiec i Czech, → Rudawy.
grupa górska w Alpach Wschodnich, → Alpy Eisenerckie.
komisja mająca na celu zarządzanie polskim górnictwem, działająca 1782–87;
spółka akcyjna utworzona 1779 w celu eksploatacji olkuskich kopalń rud ołowiu (z domieszką srebra);
grupa minerałów będących zwykle związkami (siarczkami, arsenkami, tlenkami lub siarkosolami) metali ciężkich (także antymonu i arsenu);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia