kruszcowy

Encyklopedia PWN

Ust-Kamienogorsk, kazachskie Öskemen, Ôskemen, ros. Ust'-Kamienogorsk, Ust'-Kamenogorsk,
m. we wschodniej części Kazachstanu, na przedgórzu Ałtaju Kruszcowego, nad Irtyszem.
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
żupa, supa,
w Polsce od połowy XIII w. nazwa dochodów władcy z kopalń soli i kruszców;
w polskim górnictwie solnym i kruszcowym XIII–XVIII w. urzędnik zarządzający rejonem górniczym w imieniu posiadacza zwierzchnich praw do górnictwa (regalia);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia