kruszcowy

Encyklopedia PWN

Amsterdamsche Wisselbank
[‘amsterdamski bank wymienny’],
najstarszy holenderski bank publiczny, założony 1609 przez władze Amsterdamu, z siedzibą w Amsterdamie;
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
banknot, bilet bankowy,
ekon. współczesna postać niewymienialnego na kruszec pieniądza papierowego, który z czasem stał się prawnym środkiem płatniczym, zwalniającym od zobowiązań;
ekon. pieniądze papierowe, będące prawnym środkiem płatniczym, emitowane przez państwo jako jego bezterminowe, nieoprocentowane zobowiązanie, którego nie dotyczą przepisy o pokryciu złotem lub innymi wartościami;
bilon
[fr.],
ekon.:
bimetalizm
[łac.-gr.],
ekon. system pieniężny, w którym jednostka monetarna kraju jest bita w oparciu o 2 metale (złoto i srebro),
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia