kruszcowy

Encyklopedia PWN

Bray
[breı]
John Francis, ur. 12 V 1809, Boston, zm. 21 IX 1895, tamże,
amerykański socjalista ricardiański, działacz robotniczy;
miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w G. Świętokrzyskich, między Pasmem Chęcińskim a Pasmem Zelejowskim, u północnego podnóża G. Zamkowej, na południowy zachód od Kielc.
currency principle
[kạrənsi prı̣nsəpl; ang., ‘obiegowa (kruszcowa) zasada’],
ekon. zasada emisji pieniądza
geol. nagromadzenie limonitu na wychodniach złóż rud metali;
Desmarets
[demarẹ],
Des Marets, Nicolas, markiz de Maillebois, ur. 10 IX 1648, Paryż, zm. 4 V 1721, tamże,
minister finansów Ludwika XIV; kuzyn Jeana Baptiste Colberta
Eisenerz
[izn:rc],
m. w środkowej Austrii, w kraju związkowym Styria, u północnych podnóży Alp Kruszcowych, nad rz. Erz (prawy dopływ Anizy).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia