kruszcowy

Encyklopedia PWN

Eisenerz
[izn:rc],
m. w środkowej Austrii, w kraju związkowym Styria, u północnych podnóży Alp Kruszcowych, nad rz. Erz (prawy dopływ Anizy).
ekon. jeden z głównych typów gospodarek, wyróżnianych ze względu na rodzaj regulacji procesów gospodarczych.
prawo rządzące obiegiem pieniądza, mówiące, że gdy w obiegu znajdują się jednocześnie monety o tej samej wartości nominalnej, ale różnej zawartości kruszcu, to pieniądz lepszy (o wyższej zawartości kruszcu) jest wypierany z obiegu przez gorszy.
Kiersnowski Ryszard, ur. 4 I 1926, Wilno, zm. 7 VII 2006, Warszawa,
historyk, numizmatyk;
geol. nagromadzenie się w skałach minerałów, głównie kruszcowych, powstałych w wyniku procesów mineralizacji;
m. powiatowe w województwie małopolskim, na zachodnim krańcu Wyż. Olkuskiej, nad rz. Baba (dorzecze Białej Przemszy).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia