Kompania Kruszcowa Olkuska
 
Encyklopedia PWN
Kompania Kruszcowa Olkuska,
spółka akcyjna utworzona 1779 w celu eksploatacji olkuskich kopalń rud ołowiu (z domieszką srebra);
liczyła 40 udziałowców (głównie szlachta i duchowieństwo, także król), na czele stał jej organizator, kasztelan biecki W. Kluszewski, później dziekan krakowski M. Sołtyk; nie osiągnąwszy sukcesów, spółka przestała istnieć na początku lat 90. XVIII w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia