kruszcowy

Encyklopedia PWN

syderyt
[gr. sídēros ‘żelazo’],
minerał, węglan żelaza FeCO3;
m. powiatowe w województwie śląskim, na Garbie Tarnogórskim, nad Stołą (lewy dopływ Małej Panwi), na północnym skraju GOP.
technika
[gr.],
dziedzina ludzkiej działalności, której celem jest oparte na wiedzy (na podstawach naukowych) produkowanie rzeczy i wywoływanie zjawisk niewystępujących w przyrodzie oraz przekształcanie wytworów przyrody;
tetraedryty
[gr.],
grupa minerałów, złożone tiosole miedzi tworzące szereg izomorficzny, którego skrajnymi członami są: tenantyt Cu3AsS3,25 i tetraedryt Cu3SbS3,25;
tezauryzacja
[gr. thēsaurós ‘magazyn’, ‘skarb(iec)’],
ekon. gromadzenie i przechowywanie dóbr materialnych (dzieł sztuki, kruszców, biżuterii) lub pieniądza kruszcowego poza instytucjami depozytowo-oszczędnościowymi;
Tyrol, Tirol Wymowa,
kraj związkowy w zachodniej Austrii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia