koordynacyjna

Encyklopedia PWN

pierwiastki chemiczne stanowiące 6. grupę układu okresowego pierwiastków: chrom (Cr), molibden (Mo) i wolfram (W), seaborg (Sg);
związki koordynacyjne będące solami nietrwałych kwasów: heksacyjanożelazowego(II) i heksacyjanożelazowego(III);
pierwiastki chemiczne tworzące 12. grupę układu okresowego pierwiastków: cynk (Zn), kadm (Cd) i rtęć (Hg);
związki chemiczne cyny i chloru, w których cyna występuje na stopniach utlenienia II lub IV.
Czekanowska, Czekanowska-Kuklińska, Anna, ur. 25 VI 1929, Lwów, zm. 18 X 2021,
córka Jana, etnomuzykolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia