koordynacyjna

Encyklopedia PWN

chem. związki koordynacyjne, w których ligandami są cząsteczki amoniaku, oraz sole, w których miejsca cząsteczek wody krystalizacyjnej zajmują cząsteczki amoniaku (np. a. chlorku wapnia CaCl2 · 8NH3).
grupa barwników kwasowych tworzących w procesie barwienia trwałe, barwne związki koordynacyjne z jonami chromu osadzonymi uprzednio na materiale;
grupa barwników kwasowych (barwniki).
Belka Marek, ur. 9 I 1952, Łódź,
ekonomista i polityk;
Biełow Nikołaj W., ur. 14 XII 1891, Janów k. Lublina, zm. 6 III 1982, Moskwa,
ros. krystalograf i geochemik;
związki org., których cząsteczki zawierają atom boru związany bezpośrednio z atomem węgla grupy organicznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia