koordynacyjna

Encyklopedia PWN

Borusewicz Bogdan Michał, ur. 11 I 1949, Lidzbark Warmiński,
działacz polityczny;
British Library
[brı̣tısz lạıbrəri],
Biblioteka Brytyjska,
nar. biblioteka Wielkiej Brytanii w Londynie;
Bujak Zbigniew, ur. 29 XI 1954, Łopuszno (Kieleckie),
działacz polityczny;
Centralny Związek Polaków w Brazylii (CZP),
gł. organizacja polonijna w Brazylii, powołana do życia 1930 w Kurytybie przez Zjazd Delegatów Pol. Stowarzyszeń, działała do 1938;
chemia bionieorganiczna, biochemia nieorganiczna,
interdyscyplinarna dziedzina wiedzy (z pogranicza chemii i biologii) badająca pierwiastki chem. (i ich związki, gł. koordynacyjne) występujące w organizmach żywych i istotne dla funkcjonowania tych organizmów, a także syntetyczne modele kompleksów biologicznych.
dział chemii teoret. zajmujący się badaniem układów chem. za pomocą metod mechaniki kwantowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia