koordynacyjna

Encyklopedia PWN

związki żelaza, w których żelazo występuje w anionie:
pierwiastki chemiczne tworzące 8. grupę układu okresowego pierwiastków: żelazo (Fe), ruten (Ru), osm (Os) i promieniotwórczy has (Hs), którego właściwości nie są zbadane;
Żelew Żelju, ur. 3 I 1935, Weselinowo (obwód Szumen), zm. 30 I 2015, Sofia,
filozof i polityk bułgarski;
(ŻKN), porozumienie organizacji polit., utworzone X 1942 w getcie warsz. przez lewicę syjonistyczną i PPR
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia