żelaziany
 
Encyklopedia PWN
żelaziany,
związki żelaza, w których żelazo występuje w anionie:
1) sole zawierające żelazo na IV, V lub VI stopniu utlenienia; najważniejsze są ż.(VI), pochodne nieznanego w stanie wolnym kwasu żelazowego H2FeO4; 2) hydroksożelaziany, związki koordynacyjne wywodzące się z wodorotlenku żelaza(II) Fe(OH)2; np. heksahydroksożelazian(II) sodu Na4[Fe(OH)6].
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia