koordynacyjna

Encyklopedia PWN

przygotowywany od X 1980 przez Sztab Generalny WP i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wprowadzony został w nocy z 12 na 13 XII 1981 przez I sekretarza KC PZPR i premiera generała W. Jaruzelskiego oraz ministrów obrony narodowej i spraw wewnętrznych;
Taube Henry, ur. 30 XI 1915, Neudorf (prow. Saskatchewan, Kanada), zm. 16 XI 2005, Palo Alto (stan Kalifornia),
chemik amerykański, pochodzenia kanadyjskiego;
Werner Alfred, ur. 12 XII 1866, Miluza, zm. 15 XI 1919, Zurych,
chemik szwajcarski, pochodzenia francuskiego;
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
złoto, Au, aurum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79;
Związek Sił Demokratycznych (ZSD), bułg. Syjuz na demokraticznite sili,
partia polit. w Bułgarii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia