koordynacyjna

Encyklopedia PWN

wielopłaszczyznowy ruch na rzecz demokratyzacji i głębokich reform ustrojowych PRL;
struktura kryształu, struktura krystaliczna,
rozmieszczenie atomów, jonów lub cząsteczek w komórce elementarnej kryształu (sieć przestrzenna);
chemia
[gr. chēmeía ‘magia’],
nauka przyrodnicza zajmująca się budową, właściwościami substancji, ich jakościowymi i ilościowymi przemianami, warunkami, w których te przemiany zachodzą i efektami energetycznymi oraz zjawiskami, głównie elektrycznymi, które im towarzyszą.
efekt elektronowy występujący w niektórych związkach koordynacyjnych, wyjaśniający kształt figury koordynacyjnej i trwałość tych kompeksów.
Jakób Wiktor, ur. 30 V 1886, Lwów, zm. 5 VII 1971,
chemik;
Król John, ur. 26 X 1910, Cleveland, zm. 3 III 1996, Filadelfia,
kardynał amer., pochodzenia polskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia